Anna Kozłowska

fot. Katarzyna Szkoda

 mail: a.kozlowska33@student.uw.edu.pl | » zobacz jej teksty

Studentka filologii polskiej i iberyjskiej. Interesuje się językoznawstwem kognitywnym, literaturą portugalskojęzyczną oraz przekładem. Język jest dla niej najciekawszym budulcem rzeczywistości.