Patrycja Wojda

fot. Katarzyna Szkoda

 mail: patrycja.wojda@student.uw.edu.pl | » zobacz jej teksty

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Inspiruje ją miasto XIX-wieczne i zachodzące w nim zjawiska. Zaprzyjaźniona z Baudelaire’em i innymi poetami z marginesu.