Przemysław Batorski

fot. Katarzyna Szkoda

mail: przemour@gmail.com | » zobacz jego teksty

Absolwent MISH, doktorant na Wydziale Polonistyki UW (Zakład Teorii Literatury). Interesuje się prozą od końca XIX wieku do czasów najnowszych.