Zachwyty i strachy. Marek Bieńczyk, „Jabłko Olgi, stopy Dawida”

jablko-olgi-stopy-dawida-eseje-i-jesienie-390Do pewnego stopnia „Jabłko Olgi, stopy Dawida” to kontynuacja projektu pisarskiego Bieńczyka i rozwinięcie znanych już skądinąd tematów bliskich pisarzowi, po części zaś jest to próba nowatorskiej gry z gatunkami, której owocem jest „forma bardziej pojemna”. Czytaj dalej…