Wieczny powrót i odświętny potwór, czyli Charles Bukowski pisze o pisaniu i nie lubi udzielać wywiadów (co i tak czyni)

Wieczny powrót i odświętny potwór, czyli Charles Bukowski pisze o pisaniu i nie lubi udzielać wywiadów (co i tak czyni)Bukowski przez całe swoje życie uważał, że zaangażowanie w politykę, religię, ideologię jest czymś, co pisarzy ogranicza i roztacza wokół siebie przykrą won koniunktury. Stąd już tylko krok do tworzenia socjet, organizowania nudnych wieczorków poetyckich oraz uczenia creative wiritng w szkołach i na kursach. Tym wszystkim Bukowski pogardzał z całego serca. Czytaj dalej…

Romantyzm, uległość i nuda. Houellebecq i Chateaubriand

Romantyzm, uległość i nuda. Houellebecq i Chateaubriand Sama konotacja słowa „uległość” wydaje się ciekawa i w jakiś sposób wiąże się z „wolą”, niekoniecznie rozumianą w sposób schopenhauerowski. Nic dziwnego, że kryzysy epok wiązały się ściśle z kryzysem języka, a wszelcy piewcy złej nowiny i prorokowie zagłady zwracali uwagę na zwroty lingwistyczne i degenerację w tym obszarze. Czytaj dalej…

Być jak Maria Janion, czyli o potrzebie mitu

Być jak Maria Janion, czyli o potrzebie mitu Badaczowi literatury, który poświęca życie towarzyskie, uczuciowe i rodzinne w imię abstrakcyjnej idei studiowania zapomnianych ksiąg, oprócz imperatywu robienia wycinków i chowania ich do specjalnych teczek towarzyszyć musi dojmujące poczucie samotności i tragicznego absurdu. Chodzi tu przecież o walkę z materią i z czasem, walkę, która zawsze będzie przegrana. Czytaj dalej…